Yaşamak Bir Ağaç Gibi Tek ve Hür, Ve Bir Orman Gibi Kardeşçesine...

Misak-i Milli içinde...

Site Menüsü
Saat
Site Haritası

Fedai Toyran: Nitelikli acentelerle büyüyoruz

Eksperler Yönetmeliği olumlu

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetay&ArticleID=897731

Eksperler Yönetmeliği olumlu

Erdinç Yurtseven

09/09/2008 21:53

Sigorta Eksperleri Yönetmeliği?ni değerlendiren Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı Tayfun Ermetin ve TSRŞB Genel Sekreter Yardımcısı Erdinç Yurtseven, yönetmeliğin genel olarak beklentileri doğrultusunda olduğunu belirttiler

Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı Tayfun Ermetin, genel olarak olumlu buldukları yönetmelik metni ile ilgili karşı çıktıkları hususlar için gerekli başvurularda bulunduklarını söyledi.
Tayfun Ermetin, eksperlerin gerek 5684 sayılı yasada, gerekse Eksperler yönetmeliğinde muhalif oldukları madde ve fıkralara rağmen, mesleğin uzun süredir beklediği kanun ve yönetmeliğin artık yürürlüğe girdiğini, bu kanun ve yönetmeliğin eksperleri daha da dikkatli ve tarafsız olmaya teşvik edeceğini belirtti. Ermetin şöyle devam etti: Yönetmeliğin bazı madde ve fıkralarında değişiklik yapılması veya iptal edilmesi yönünde düşüncelerimiz ve taleplerimiz yazılı olarak ilgililere sunulmuş, düzeltilmesi yönünde taleplerimiz olmuştur. Bu konuda TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi’nin aktif görev yapacağına inanıyor ve kendilerini destekliyoruz.
Sigorta Eksperliğinin yakın geçmişe kadar dört branşa ayrıldığını belirten Ermetin, yeni yasa ve yönetmelikte bu branşlaşmanın çeşitlendirildiğini söyleyerek, “Bu durum işin daha sıhhatli yapılmasında bir temel adım gibi görülse de bu şekilde branşlara ayrılmanın bir de riski vardır. Sigorta eksperi münhasıran eksperlik yapar, başka bir iş icra etmesi yönetmelikçe men edilmiştir” dedi.

Eksperlerin uzmanlık alanı artacak
TSRŞB Genel Sekreter Yardımcısı Erdinç Yurtseven, eksperlerin üç yılda bir eğitim şartına ve üniversite mezuniyeti zorunluluğuna dikkat çekti.
Sigorta eksperliği kursu, sınavı ve stajı ile ruhsatlandırma ve levha kayıt düzeninde Sigorta Eksperleri İcra Komitesi’nin katkısı ve fonksiyonunun oldukça önemli olduğunun altını çizen Yurtseven şunları söyledi: Yönetmelikle getirilen en önemli yeniliklerden bir tanesi, sigorta eksper eğitimi. Bu düzenlemeye göre eksperler, tarihi ve programı Müsteşarlıkça üç ay önceden duyurulacak ve yılda bir kez beş iş gününü geçmemek üzere verilecek eğitime en az üç yılda bir katılacaklar, belirtilen eğitimi süresi içerisinde almamış olan eksperlerin faaliyeti bu eğitim tamamlanıncaya kadar durdurulacak.” 
Yeni yönetmelikte risk türlerine göre 8 dalda eksperlik ruhsatnamesi verilmesi ile ilgili bir düzenlemenin yer aldığını belirten Yurtseven, “Müsteşarlık günün ihtiyaçlarına göre yeni eksperlik dalları ihdas edebilecektir. Sigortacılık mevzuatında yapılan yeni düzenleme sonucu oluşan sigorta branşlarına paralel olarak yapılan yeni düzenleme, eksperlik faaliyetinin daha fazla sayıdaki uzmanlık alanlarında yapılmasını getirmektedir” dedi. 

Ticaret’te gelişmeler hız kesmeden devam ediyor
2007’de yeniden yapılanan Ticaret Sigorta’da, gelinen noktadan duydukları memnuniyeti belirten Bankasürans Müdürü Zeynep Arslan Gezgin ve Acenteler ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Fedai Toyran, 2008 yılının son çeyreğinde aynı özveri ve çalışma azmiyle Ticaret Sigorta’nın sektörde varlığını hissettireceğini ifade ettiler.

Zeynep Arslan Gezgin: Bankasürans gelişiyor
Sigorta sektöründe gün geçtikçe büyüyen bir paya sahip dağıtım kanalı olarak bankaların sektöre yeni bir soluk getirdiğini söyleyen Bankasürans Müdürü Zeynep Arslan Gezgin, bankacılık sektöründe mali kârlılığın düşme eğilimine girmesi ile bankaların alternatif yan ürünlerle kar elde etmeye yöneldiklerini ifade etti. 

Fedai Toyran: Nitelikli acentelerle büyüyoruz
Acenteler ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Fedai Toyran, Ticaret Sigorta’nın faaliyete geçtiği günden bu yana çok sayıda acentelik başvurusunun gerçekleşmiş olmasının kendilerine heyecan ve gelecek için güven verdiğini belirtti ve bu konudaki gelişmeleri şöyle aktardı: 2007 yıl sonunda 18 olan acente sayımız Haziran 2008’itibariyle 33’e yükseldi. Banka şubelerimiz ile birlikte yurt genelinde 1520 noktadan hizmet verir hale geldik. Broker firmalar ile de iş bazında görüşme ve üretim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Güneş Sigorta ilk 3’e oynuyor
Yabancıların özellikle Türk finans sektörüne olan ilgisini değerlendiren Güneş Sigorta Genel Müdürü İlker Aycı, hemen her sektörde yatırım fırsatlarını değerlendiren ve Türkiye pazarına ilgilerini ortaya koyan finansal yatırımcıların Türkiye'yi bir kilit pazar olarak görmeye başladıklarını söyleyerek “Borçlanma kapasiteleri azalan birçok bölgesel ve global özel sermaye fonu, dikkatini gelişmiş piyasalardan, büyüme potansiyelinin yüksek olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara yönelttiği görülmektedir. Yabancıların bu ilgisi Türkiye'nin ve Türk sigorta şirketlerinin geleceğine inandıklarını göstermektedir.
Biz de bu durumun sektöre ciddi bir dinamizm getireceğini düşünüyor ve bu gelişmeleri çok olumlu buluyoruz” dedi. 

Sektörün üzerinde büyüme
Güneş Sigorta Genel Müdürü İlker Aycı, Ocak-Mart döneminde sektör ortalama yüzde 14 oranında büyüme gösterirken, Güneş Sigorta’nın yüzde 20 oranında büyüme gerçekleştirerek sektörün üzerinde bir büyüme sağladığını hatırlattı. Sektördeki ilk beş şirket arasında en fazla büyümeyi sağlayan şirket olan Güneş Sigorta’nın özellikle Tarım branşındaki büyüme oranının sektörün ortalamasını etkilediğini ve sektörün büyümesini yönlendirdiğini söyleyen İlker Aycı şöyle devam etti: Mühendislik branşında pazar payımız yüzde 10 ve birinci sıradayız. Yangın branşında sektör ortalama yüzde 3 oranında büyümüş, şirketimiz yüzde 8 oranında büyüme sağlamış ve yangın branşındaki büyüme hedefine paralel bir sonuç elde etmiştir. 

Liberty’den hizmet kalitesine yatırım
Liberty Sigorta’nın insana inanan bir şirket olduğunu belirten Liberty Sigorta Yönetimi, yapılacak ilk ve en önemli aksiyonlarının insan kaynağına yatırımı performansa dönüştürmek olduğunu açıkladı. Liberty Yönetimi hizmet kalitesini geliştirmek amacı ve gayretiyle insan kaynaklarına önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirtti. Yönetim şu değerlendirmeyi yaptı: Biz insana inanan bir şirket olarak kendi koşullarımız ve gereksinimlerimiz çerçevesinde ve olanaklarımız ölçüsünde; en iyi çalışanları çekmek, elde tutmak, geliştirmek ve sürekli olarak performanslarını artırmak için yoğun çaba harcıyor, insan kaynağına yatırım yapıyoruz.
İK stratejimiz; ‘Çalışana ve organizasyona gerçekten katma değer sağlamalı, çalışanlarımızı doğru yönde geliştirebilmeli, eğitim-gelişim programlarımızı performansa dönüştürebilmeli ve performans artışı sağlamalı’ ilkesi üzerine kurulu. 

TARSİM’in başarısı
2006 yılının Haziran ayında faaliyete geçen Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM), 2006 ve 2007 yıllarını kapsayan, 1.5 yıllık bir dönemde yapılan işleri özetleyen ve elde edilen sonuçları içeren ilk faaliyet raporu yayınlandı.
TARSİM Genel Müdürü Bülent Bora, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin sıfırdan kurulan yepyeni bir uygulama olduğunu vurgulayarak, bu kadar kısa sürede kendi ayakları üzerinde duran, başarılı bir sistem yaratıldığını, bundan sonra her geçen yıl etkinliğinin ve faydalarının artarak hissedileceğini belirtti.   

Aksigorta Sağlık’ta da lider
Sağlık sigortasının, tüketicinin öncelikleri arasında yer almadığını belirten Aksigorta Genel Müdürü Ragıp Yergin, Türk halkının tüketim tercihleri sıralamasında otomobilin üst sıralarda yer aldığını, sigorta sektöründe de sıralamada trafik ve kasko sigortasının
önde geldiğini söyledi.
Türkiye’de bireylerin sağlık sigortası yaptırmaktan kaçınmalarının üzerinde bu hizmetlerin fiyatlandırılması konusundaki bilgi eksikliğinin de etkili olduğunu söyleyen Yergin, sağlık sigortasının lüks olarak algılandığını belirtti. Sadece yatarak tedavide sınırsız poliçe satın almayı seçenler için sağlık sigortası maliyetinin 500–600 YTL’den başladığını ifade eden Yergin, kredi kartlarına yapılan taksitlendirme ile ayda yaklaşık 50 YTL’ye denk gelen bu meblağların, sağlık gibi önemli bir konu için gözden çıkarılabilecek bedeller olduğunu vurguladı. Sektör genelinde sağlık sigortaları ile ilgili teknolojik altyapı ve insan kaynaklarına yatırımda geç kalındığını belirten Yergin, tüketicilerin sağlık sigortası konusunda iyi bilgilendirilememesi gibi faktörlerin de tabloya eklenmesi neticesinde sektördeki büyüme ve gelişmenin istenilen seviyelere ulaşamadığını söyledi. 

Önce müşteri memnuniyeti
Çoğu sektörde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de uzun vadeli başarıya giden yolun birincil koşulunun müşteri memnuniyeti olduğunu ifade eden Yergin, Kalite Derneği (KalDer) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi’nin (TMME) 2007 yılı 4. çeyrek sonuçlarına göre Aksigorta’nın, Sağlık Sigortası branşında 80 puanla birincilik koltuğuna yerleşen iki firmadan birisi olduğunu belirtti. Ragıp Yergin, Aksigorta’yı sağlıkta kısa sürede sektörün ana oyuncularından biri haline getiren faktörleri şu şekilde açıkladı: Mevcut pazarda her kesime hitap eden geniş ürün gamımız, ağırlıklı medikal kökenli personelimiz, nitelikli insan kaynağımız, yaygın anlaşmalı sağlık kuruluşu ağımız ve teknolojik yatırımlarımızla müşterilerimize en iyi ve en kaliteli hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Belirlenen hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam ederken, etkin hizmet anlayışımızla müşteri memnuniyetinin artarak sürdürülmesi, iş yaklaşımımızın merkezinde yer alıyor.

Hizmette şeffaflık, kalite ve hız
Aksigorta Genel Müdürü Ragıp Yergin, müşteri memnuniyetine giden yolun tarifini şu sözlerle yaptı: Kaliteli hizmet sunmanın yanı sıra, hasar süreçlerinde de sigortalıla-
rımızın en kaliteli hizmeti en kısa sürede alabilmesine özellikle dikkat ediyoruz. Hizmet sürecimizin her aşamasında şeffaflığa büyük önem veriyor, ürünlerimizden faydalanan sigortalılarımızı hakları konusunda net bir biçimde bilgilendirerek kendilerini her anlamda güvencede hissetmelerini sağlıyoruz.
**************
Trafik branşında sektör kaybedecek
Trafik sigortasında serbest tarife döneminde büyük bir rekabetin başladığını belirten Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, acentelerin ciddi gelir kaybına uğradığını ve prim farklılıklarını da müşterilerine anlatmakta zorlandıklarını söyledi

Recep Koçak


Trafik sigortası branşında tam serbest tarife dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, yeni dönemde hem şirketlerin hem de acentelerin kaybı olduğunu vurgulayarak, fiyat rekabetinin inanılmaz boyutlara ulaştığını söyledi. Koçak, müşteriye iyi hizmet vermek için öncelikle şirketin ayakta kalabilmesi gerektiğinin altını çizdi. Trafik sigortasının, üçüncü kişilere verilecek zararlara karşı aracın işletenini koruma altına alan ve yaptırılması zorunlu olan sigorta türlerinden biri olduğunu söyleyen Koçan şöyle devam etti: 1 Temmuz’a kadar, trafik sigortalarında araç türü bazında sigortalılardan alınacak primler ve verilecek teminatlar Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit ediliyordu. 1 Temmuz’dan itibaren ise verilecek teminatları yine Hazine Müsteşarlığı belirlemiş, ancak sigortalılardan alınacak primlerin tespitini sigorta şirketlerine bırakmıştır. Diğer bir ifade ile sigorta şirketleri trafik sigortası primlerini serbestçe belirleyebilecekler. 

Hizmet kalitesini olumsuz etkiler
Sigortalılara daha iyi hizmet verilebilmesi için sigorta şirketlerinin ve acentelerin de kazanabilmesi ve ayakta durabilmesi gerektiğinin altını çizen Recep Koçak, geçmişte kapanan şirketler dolaysıyla vatandaşların çok sıkıntı çektiğini hatırlatarak şöyle devam etti: Serbest tarifeye geçişte en çok kaybeden sigorta şirketleri ve acenteler olacaktır. Sigortalı, yüksek primli poliçe satan acente ve şirketin, kendilerini kandırdığını ve sömürdüğünü düşünüyor. Acenteler prim farklılıklarını izah etmekte zorlandıkları gibi düşen komisyonlarla faaliyetlerini yürütmekte zorlanıyorlar.
Işık Sigorta olarak rehber tarifeye uymaya çalıştıklarını belirten Recep Koçak, “Biliyoruz ki rehber tarifeden uzaklaştığımız ölçüde teknik kârlılığı yakalamakta da zorlanacağız. Temmuz ayında portföy kaybımız fazla olmadı. Sigortalılar temmuz ayında sigorta şirketlerinin trafik poliçelerinde farklı primlerle poliçe sattıklarının farkında değildiler. Ağustos ayında sigorta şirketleri arasındaki prim farklılıklarını öğrenmeye başladı ve ağustos ayında çok ciddi portföy kaybı yaşadık” dedi. Fiyat rekabetine girmek istemediklerini ifade eden Koçak, “Vereceğimiz hizmeti ön plana çıkarmaya çalışıyoruz, sigortalılarımızın, üçüncü şahısların, sermayedarımızın ve acentelerimizin zarar görmeyeceği bir tarife belirleyeceğiz” dedi.

Generali, acenteleri ile buluşmaya devam ediyor
Generali Sigorta yöneticileri, yeniden yapılanan Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde acentelerle bir araya geldi. Acenteler, Generali
Sigorta Yöneticilerine şirketten memnuniyetlerini dile getirdiler.
Generali Sigorta yöneticileri, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü’ne bağlı acentelerle görüş alışverişinde bulundular. Generali Sigorta Genel Müdürü Luciano Cagnato’nun da bulunduğu ziyarette, Güney Anadolu’da Şanlıurfa, Adana ve Mersindeki acenteler yerlerinde ziyaret edilerek, sektörle ilgili düşünce ve beklentileri öğrenildi. Cagnato ve diğer yöneticiler de sigortacılıktaki gelişmeler ilgili düşüncelerini acentelerle paylaştılar.
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde, Generali Sigorta’nın yeniden yapılanma sürecinin güzel bir örneği sergilenirken; yeni Bölge Müdürü Ahmet Umut Tığın ile birlikte, yenilenen Bölge Müdürlüğü, yeni/eski tüm personeli ve bölgedeki tüm acenteleri ile gerçek bir aile tablosu oluşturuldu. Bölge Müdürlüğünün yenilenen ofisindeki kokteyl ve daha sonraki akşam yemeğinde, Genel Müdür Yardımcıları Merih Hamarat ve Nabi Karadağ’ın yanı sıra, Acenteler Müdürü İnci Hasanefendioğlu, Kaza Müdürü Pınar Doğru, bölge ekibi ve tüm acenteler keyifli anlar yaşadı. 

Genel Sigorta 60. yılını çalışanları ile kutladı
Hilton Oteli bahçesinde verilen kokteyle eşleri ile katılan Genel Sigortalı’lar çigan müziği eşliğinde karşılandılar. Kokteylin ardından havuz başında düzenlenen yemekte  eşleri ile birlikte sohbet edebilme imkanı bulan Genel Sigorta yönetici ve çalışanları, bu güzel yaz gecesinde Nusret’in vokali eşliğindeki Çisem’in şarkıları ile coştular.
Genel Sigorta Genel Müdürü Hulusi Taşkıran yaptığı konuşmada, Genel Sigorta’nın uzun, yorucu ama bir o kadar da keyifli bu yolculuğunda emeği geçen bütün yönetici ve çalışanlarına verdikleri destek ve özverili çalışmaları için teşekkür etti. Hulusi Taşkıran 60. yıl pastasını şirkette 50. yılını kutlayan Erdoğan Sırtıkırmızı ile birlikte kesti. 

AXA CEO’su başkan oldu
AXA SİGORTA CEO’su Cemal Ererdi, bu görevinin yanı sıra Holding ve bağlı şirketlerin de Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.
Daha önce OYAK’ın holding ve sigorta şirketlerindeki hisselerini satın alan AXA, bundan sonra yoluna AXA SİGORTA  ismiyle devam edecek. Hayat şirketi AXA HAYAT SİGORTA A.Ş. ve Holding de AXA HOLDİNG A.Ş. oldu. Genel Kurul’da AXA SİGORTA A.Ş, AXA HAYAT SİGORTA A.Ş ve AXA HOLDİNG A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına H.Cemal Ererdi getirildi. Genel Kurul sonrası yapılan açıklamada AXA SİGORTA’nın faaliyetlerine mevcut yönetimi ile devam edeceği belirtildi. Açıklamada, şirketin unvanıyla birlikte logosunun da değiştiğine işaret edilerek, eski logonun veya unvanın 15 Kasım 2008 tarihinden sonra kullanılmayacağı belirtildi.

Şahbaz Başak Groupama İletişim Müdürü
Başak Groupama Kurumsal İletişim Müdürlüğü’ne Canan Şahbaz atandı.  Şahbaz, reklamcılık deneyimlerini sigorta sektörüne aktarmayı planlıyor. 1971 doğumlu Canan Şahbaz, ilkokulu Brüksel’de, orta ve lise eğitimini ise Saınt Benoıt lisesinde tamamladıktan
sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 

Milli Re’nin notu B ++
Milli Reasürans T.A.Ş.’nin mali yeterlilik kredi notu A.M. Best Derecelendirme Kuruluşu tarafından B++ (Good) olarak teyit edildi. A.M. Best’e göre bu not, Milli Reasürans T.A.Ş.’nin cari ve gelecek dönem yükümlülükleriyle uyumlu sermayesi ve istikrarlı portföy yapısını yansıtıyor.

 


Yorumlar - Yorum Yaz
SİGORTA GÜNDEM
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret1240785
Takvim
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar27.357527.4671
Euro29.010129.1264
Üyelik Girişi