Yaşamak Bir Ağaç Gibi Tek ve Hür, Ve Bir Orman Gibi Kardeşçesine...

Misak-i Milli içinde...

Saat
Site Haritası

Anasayfa

Fitch Ratings, yayınladığı yeni bir raporda Türk sigorta piyasasının güçlü şekilde büyümekte olduğunu, bunda güçlü ekonomik büyüme, olumlu demografik yapı, kentleşme ve orta sınıfın büyümesinin rol oynadığını bildirdi.
24.04.2014
TARSİM Başkanı Kadak, çiftçilerin kuraklığın da sigorta kapsamına alınması yönündeki taleplerini değerlendirdi ve yeni sigorta modelleri üzerinde çalışıldığını bildirdi
17.03.2014
Prim veya tazminat alacağı olanlar, kurumların web sitesine girip 31 Mayıs'a kadar sorgulama yapması gerekiyor. Aksi halde alacakları Güvence Hesabı'na devredilecek
17.03.2014
Swiss Re’nin yayınladığı yeni Sigma Raporu’na göre dünya ekonomisi giderek güçleniyor. Böyle bir ekonomik ortamda sigortacıların kârlılığı da iyileşme yolunda ilerliyor. Ayrıca, 2012 yılının sonunda yüzde 119'a çıkan ödeme gücü oranıyla, sektörün toplam değeri kriz öncesindeki seviyelerine ulaşmış bulunuyor.
17.03.2014
Swiss Re’nin düzenlediği ankete göre, katılımcıların yüzde 84’ü iklim değişikliklerinin gelecekte ciddi doğal afetlere sebep olacağını düşünüyor. Hükümetlerin enerji verimliliğine daha fazla teşvik vermesi gerektiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 91.
24.01.2014
Ernst & Young’ın Business Pulse raporunda, dünya sigorta endüstrisinde önümüzdeki yıllardaki risk ve fırsatları incelendi. Gelişmekte olan pazarlar, potansiyel müşteri açısından sigorta dünyasına önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Ancak, önümüzdeki yıllarda, gelişen ülkelerde uluslararası sigorta operasyonlarına kısıtlama getirebilecek korumacı siyasi ortam riskinin söz konusu olduğu da belirtiliyor.
24.01.2014
Yüzde 25 ek devlet katkısı, verginin sadece getiriler üzerinden alınması, giriş aidatı, yönetim ve fon işletim kesinti oranlarının aşağı çekilmesi gibi düzenlemeler vakıf ve sandıklar için emeklilik sistemini oldukça cazip hale getirdi ve aktarım sürecinin hızlanmasına büyük katkısı oldu.
24.01.2014
2013 yılında sigorta sektörü prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında artarak 24 milyar 182 milyon lira olarak gerçekleşti. Sektörün reel olarak yaklaşık yüzde 15 oranında büyüdüğü 2013 yılında, yedi sigorta şirketi üretimde milyar liralık prim barajını aştı.
24.01.2014
2013’te sektörde önemli gelişmeler yaşandı. Prim üretimi artışı yüzde 25 oranında gerçekleşirken, reel büyüme yüzde 15’i aştı. Uzun süredir zarar edilen kaskoda kâra geçildi, trafik sigortasında primler artsa da yarım milyar liranın üzerinde zarar edildi. Kasko, trafik, sağlık ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yasal düzenlemeler yayınlanırken, devlet katkısından sonra 1 milyon yeni katılımcı BES’e dahil oldu. Bu gelişmeler, sektörün 2014 beklentilerini yükseltti.
15.01.2014
Sigortalının üçüncü şahıslara vereceği zararlar sonucu, karşılaşacağı tazminat taleplerini, sigorta şirketinin karşıladığı poliçeler olarak ifade edilen "sorumluluk sigortaları"nda önümüzdeki beş yılda ciddi büyüme öngörülüyor
11.12.2013
SDK raporuna göre, 2012 yılında sigorta sektörü 19.8 milyar prim üretti. Türkiye’nin dünya prim üretimi içindeki payı yüzde 0.24’e çıkarken, kişi başı prim üretimi yıllık 144 dolar oldu. Dünyada kişi başına düşen ortalama primse 655 dolar olarak gerçekleşti. Sigorta sektörünün verdiği teminat tutarı 2012 yılında 49 trilyon 714 milyar liraya ulaştı. Sigorta Denetleme Kurulu’nun (SDK) 2012 yılı “Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Raporu”nda yer alan verilere göre, sektörün ekonomiye verdiği teminat tutarı GSYİH’nin 35 katını aştı. Rapora göre 2012 yılında Türkiye’nin toplam gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 1 trilyon 416 milyar lira olarak gerçekleşti.
11.12.2013
Yıl içinde toplam 19,8 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren sigortacılık sektörü, bir önceki yıla göre % 16 oranında nominal ve 1998 yılı sabit fiyatları ile % 8,6 oranında reel büyüme kaydetmiştir. Reel prim artışı hayat dışında % 11 iken, hayat sigortasında % 5 oranında negatif büyüme yaşanmıştır. Ancak, hayat dışı sigortaların toplam üretimdeki ağırlığı nedeniyle sektör büyümeye devam etmiştir.
11.12.2013
Almanya'daki ve Türkiye oto sigortalarında teminat kapsamı ve primler benzer olmakla beraber, mali mesuliyet teminat tutarları arasında astronomik farklılıklar bulunuyor. 1939 yılından beri Almanya’nın bütün federal eyaletlerinde motorlu bir taşıtla trafiğe çıkmadan önce ferdi üçüncü şahıs sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur. Ayrıca, her araç sahibi geniş kapsamlı bir kasko sigortası yaptırmakta serbesttir. Bütün oto sigortası türleri birçok özel sigorta şirketi tarafından temin edilmektedir. Sigorta priminin tutarı, bölge, aracın tipi veya kişisel sürüş tarzı gibi çeşitli kriterlere göre belirlenir.
22.11.2013
ÇALIŞANLARIN hizmetlerinin karşılığı olmak üzere; işverenden aldıkları para ve ayınlar ile yine işverence kendilerine sağlanan para ile temsil edilen menfaatler gelir vergisi açısından ücret olarak kabul edilmektedir. Çalışanların yemek ihtiyacının karşılanmasını da bu kapsamda görmek gerekir. Ancak; yine Gelir Vergisi Kanunu ile bu konuda bazı özel düzenlemeler yapılmıştır.
22.11.2013
Uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşu, Sigorta Tahkim Komisyonu'na üye ise ve ilgili kuruluşa başvuruda bulunduğunuzda kuruluşun nihai cevabı sizi tatmin etmedi ise (veya 15 iş günü içinde cevap vermemiş ise ) başvuru formunu eksiksiz doldurup ekindeki belgelerle birlikte Komisyona şahsen ya da postayla başvuruda bulunabilirsiniz.Komisyonun başvurunuzu değerlendirmeye alabilmesi için uyuşmazlık konusu rizikonun ilgili kuruluşun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir.
25.10.2013
Hazine Müsteşarlığı tarafından bir süredir üzerinde çalışılan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, 23 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelikteki maddeler altı ay sonra yürürlüğü girmiş olacak. Yeni Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, halihazırdaki özel sağlık sigortası ürünlerinde pek çok değişiklik yapılmasını zorunlu kılacak.
25.10.2013
Sigorta sektörünün 9 aylık prim üretimi 17 milyar 877 milyon liraya ulaştı. 9 aylık dönem sonunda reel olarak yüzde 17 oranında büyüyen sigorta sektörü ilk iki çeyrekte olduğu gibi istikrarlı büyümesini üçüncü çeyrekte de sürdürdü.
25.10.2013
Rapora göre, 2012 yılında poliçe adedinde yüzde 26,6, sigorta bedelinde yüzde 35,9, prim üretiminde ise yüzde 13,3 artış görüldü. 2006-2007 yıllarında üretime başlanan devlet destekli tarım sigortasında, TARSİM’in her geçen yıl yeni teminatlar eklemesiyle sigortalılık oranı arttı. Branşlara eklenen her teminatla çiftçinin sigortaya olan yaklaşımı olumlu yönde değişinken. 2006-2007’de 64 milyon 103 bin lira olan prim üretimi 2012 yılında 499 milyon 348 bin liraya yükseldi.
04.10.2013
Türkiye’de 2003 yılının ekim ayında yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 10 yılını doldurdu. BES’in 10’uncu yılında ulaştığı fon tutarı 24 milyar liraya yaklaşırken, katılımcı sayısı 3.8 milyonu aştı.
04.10.2013
TSB’nin açıkladığı 2013 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre uzun zamandan sonra hayat dışı branşlarda 100 milyon liranın üzerinde teknik ve mali kâr elde edildi. Sonuçlardaki iyileşmede en büyük pay kaskonun oldu. Önceki dönemlerde zarar edilen bu branşta teknik kâr 158 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
02.08.2013
2013 yılının ilk 6 ayında sigorta sektörü prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.83 oranda artarak 12 milyar 550 milyon lira oldu. Prim üretiminin 10 milyar 724 milyon lirası elementer branşlardan, 1 milyar 826 milyon liralık bölümü de hayat sigortalarından elde edildi. Elementer branşlardaki artış oranı yüzde 24.25, hayat sigortalarındaki büyüme oranıysa yüzde 28.36 oldu.
02.08.2013
Yazılarımı, söyleşilerimi, vs. takip edenler bilir; epeyce uzun bir zamandır Türkiye’nin bir dış finansman darboğazı tehlikesi ile karşı-karşıya olduğunu ifade etmekteyim. Bu konudaki görüşüm bugün de aynı. Ancak, geçmişte problemlerin eninde sonunda oluşacağını düşünmeme rağmen, problemlerin ne zaman ortaya çıkacağı konusunda bir tahmin yapmaktan çekiniyordum. Bugünün ekonomik koşulları daha ileri gidip, son 2 ayın gelişmelerin ışığında, ekonominin yakın gelecekte, bir kriz olmasa da önemli dereceli bir türbülans yaşayacağına inandığımı söylemeye cesaret etmemi mümkün kılıyor.
02.08.2013
Mayıs ve haziranda sessiz sedasız özelleştirmeler yapıldı. Yılın yarısında 8 milyar doları geçti özelleştirmeler. Seyitömer Termik Santralı 2,2 milyar dolara satıldı. İstanbul’un Avrupa yakasının elektrik dağıtımını gerçekleştiren BEDAŞ da yaklaşık 2 milyar dolara...Ege’deki Gediz Dağıtım 1,2 milyar dolara, Ankara’daki Başkent Doğalgaz da yine yaklaşık 1,2 milyar dolara…Akdeniz, Dicle Dağıtım diğer satışlar… BİLANÇO 1985’te başlayan ama ağırlıkla hasadı AKP dönemine denk düşen özelleştirmelerde bu yılın ilk yarısının 8 milyar dolarlık hasadıyle toplam 54,2 milyar doları geçti. Bunun yüzde 83’ünü oluşturan 45 milyar dolarlık satış AKP dönemine ait.
02.08.2013
İktidar sahibi olmak, saraylarda saltanat yaşamak çoğu insanın gözlerini kamaştırır ve sonuçta kişi kendisine, içinden çıktığı topluma yabancılaşır. Bir ilçe belediye başkanı bile kendi çevresinde bir kral gibi saltanat sürer ve iki dudağının arasından çıkan anında belediyede yerine getirilir. İktidar sahibi olmak, bir büyüye kapılmak ve en basit gerçekleri göremeyecek kadar kör olmaktır kimi zaman. Bir koruma ordusunun arasında kendi halkınızdan korkarak yaşarsınız. İşte Latin Amerika’da iktidarın verdiği gücün büyüsüne hiç kapılmayan ve saltanat sürmeden görevini sürdüren az sayıda insanlar da var.
02.08.2013
Hoş, suyun bile çoğu zarar! Ancak ben bu yazımda akşamları bazılarımızın sofralarını şenlendiren alkollü içeceklerden bahsetmiyorum. Bugünkü yazımda hakkında uyarı yaptığım “alkol” Erdoğan’ın bizlere yutturmaya çalıştığı alkol! Erdoğan bu kez alkolü “cambaz” niyetine kullanıyor. “Alkole bak!” diyerek dikkatleri dağıtıyor.
30.05.2013
Geçen yılın sonunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’de 181 bin çocuk gelin var diyordu... Resmi bir kurum söyleyince tüm medyada küçük ya da büyük bir yer bulabilmişti haber... Oysa KAMER’den Uçan Süpürge’ye, kadın sorunlarıyla yakından ilgilenen nice sivil toplum kuruluşu çocuk gelin sayısının 5 milyonu aştığını ortaya koyar ve kimse oralı olmaz... Ülkemizde her yıl on binlerce aile 18 yaşından küçük kızlarını evlendirebilmek için mahkemelere ‘evlilik izni’ davası açar, kız çocuğun gelişimine göre hâkim ya izin verir ya da vermez... Vermezse, gelsin imam nikâhı!
24.05.2013
Ekonomi gündemimizi bu günlerde en çok etkileyen haber, kuşkusuz,Moody’s derecelendirme kuruluşunun Türkiye’yi “yatırım yapılabilir” düzeyde değerlendirmesi oldu. Buna benzer bir adımın yılın başında Standart & Poorstarafından atıldığı günlerde “finans burjuvazisinin stratejik çıkarına olan bir kararın, tüm ekonomik birimlerin çıkarınaymış” gibi değerlendirilmesinin çok büyük bir çarpıtma içerdiğini vurgulamış ve finansal spekülasyonun yoğunlaşmasının Türk sanayisine ve işgücü piyasalarına yapısal nitelikli önemli yükler getirmekte olduğunu belirtmiş idik.
24.05.2013
Tokat'ımızın en bilinen türkülerinden(AĞITLARINDAN) "Hey onbeşli, onbeşli Tokat yolları taşlı..." ağıtının gerçek öyküsü... Genelde müziğe yoğunlaştığımızdan söz ve anlamlarını da merak etmeyince, bakın toy (düğün) da, dernek de biz hangi gerçeğe (rağmen) göbek atarak eğleniyoruz. Her zaman ki gibi, gülüyoruz ağlanacak halimize... Ya da güzel ülkemin saf ve temizinsanları o kadar çok acıyı yaşayınca sevgili ozanımız Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiirinde olduğu gibi "..Acıyı Bal Eyledik..." Büyük usta Sn. Erkan Oğur'una ustaca seslendirdiği "AĞIT" ve gerçek hikayesi...
18.04.2013
Son yazımda Türkiye’nin dış finansman ihtiyacını muhafazakȃr olarak hesaplamıştım ('çılgın projelere' para harcanmayacağı, ve 2013 cari açığının orta vadeli programda (OVP) öngörülen miktarda gerçekleşeceği varsayımlarını kullanmıştım). OVP'nin cari açık projeksiyonu olan 60 milyar dolar, vadesi 1 yıldan az olan, dolayısıyla 2013'de ödenmesi gereken 150 milyar dolarlık dış borçlara eklendiğinde 2013'de Türkiye’nin dış finansman ihtiyacının 210 milyar dolar olduğu ortaya çıkmıştı.
15.04.2013
Seçim sisteminin özü “temsilde adalete” göre değil “istikrara” göre tasarlandı. İstikrarı zihniyette değil matematik formüllerde aramanın sonucu olarak da yüzde on gibi yüksek bir baraj uygulaması başlatıldı. Otuz yılın deneyiminden sonra bu sistemin üç temel sonucu oluştu. Birincisi hedeflenen istikrarın illaki böyle matematik formüllerden çıkmayacağı görüldü, 1991 ile 2002 arası koalisyonlar dönemi oldu. İkincisi daha uzun vadede siyasette çoğulculuk yok oldu çünkü sistem çoğunlukçuluğu esas almıştı. Üçüncüsü Kürtler meşru siyasi zeminde temsilcisiz bırakılmıştı ama son iki seçimde Kürtler bağımsız adaylar yoluyla Meclis’e girmeyi başardı. Kısaca baştan hedeflenenlerin büyük kısmına ulaşılamamış oldu.
15.04.2013
Ve biz kadınlar… Nazım’ın dizelerinde, sofradaki yeri öküzümüzden sonra gelen, Duygu Asena’ya göre; adı olmayan kadınlarımız… Biz kadınlar; erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı ileri sürülen, Adem’i Cennet’den kovdurtan Havva’nın kızları… Biz kadınlar; zorda kaldığında kendini savunurken ya da erkeğine saldırırken, dişiliğini de kişiliğini de silah diye kullanan biz kadınlar, cins-i latifler… Gözyaşlarıyla erkeği kaçırtan da kandıran da… Dilberliğiyle erkeği ağlatan da, aldatan da… Biz kadınlar; sınırsızca kıskanç, kaprisli, ama sınırsızca sevecen, özverili… Öldüren de, güldüren de… Rezil de eden, vezir de eden… Biz kadınlar; eksik etek, kaşık düşmanı… Biz kadınlar; erkeğin baştacı, gönül yoldaşı… Biz kadınlar; ne alabildiğince özgür, ne de ezik… İşte böyle biryerlerde…
08.03.2013
Tarihin cilvesidir diyelim geçelim.… Küresel sermaye patronları kendi ulusal sınırlarını daha yıllar öncesinde aşıp bizim buralara kadar inmiş bir kere. “Çık git” kardeşim desen; “Bak birader, bu âlemde para konuşur, bastır parasını çıkayım” diyor da başka bir şey demiyor. “İyi ama sömürünün bu kadarı da olmaz” diye düşünüp ille de bir şeyler yapman gerektiğinde ne olacak?… Lafı gevelemeden söyleyelim. Önünde esas itibariyle iki seçenek var: Ya aynen onun dediği gibi bir yerlerden bulup buluşturup parasını ödeyecek ve adamı “güzellikle” dehleyeceksin… Ya da “öbürkü yol”.
02.03.2013
Cahit Kayra. 1917 doğumlu. Üç yıllık maliye müfettiş muavinliğinin ardından 1941’de maliye müfettişi olmuş, 1942 ortalarında hazırlanan ve yürürlüğe giren Varlık Vergisi uygulamalarını düzenleyen bakanlığın üst kurulunda yardımcı olarak yer almış bir isim. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan ve Varlık Vergisi çalışmalarına katılmış en genç müfettiş olan Cahit Kayra tarafından kaleme alınan “Savaş Türkiye ve Varlık Vergisi” adlı kitap geçtiğimiz günlerde 3. baskısını yaptı.
02.03.2013
‘Çalışma Mükellefiyeti’ de, ‘Varlık Vergisi’ gibi tarihimizin büyük tartışma yaratan konularından biri. Ama bu tartışmaları yaparken, içinde yer aldıkları büyük çerçeveyi, dönemin sosyal, ekonomik şartlarını anımsamadan olmaz. Mükellefiyet, ilk önce Osmanlı döneminde 1865’te başlatılmış ve 1880’e kadar uygulanmıştı. Bahriye Nezareti’ne bağlanan Zonguldak madenlerinin başına getirilen Dilaver Paşa, hazırlattığı nizamnamede 12 gün aralıklarla nöbetleşe çalışacak yöre insanlarının çalışma şartlarını düzenletmişti. Sanırım, o da uygulamayı emperyalist İngiltere’den öğrenmişti. 1940’lardaki, mükellefiyet de ikinci uygulama olacaktı. “Milli Şef” İnönü,ülkeyi savaşa sokmamak için çabalarken erkek nüfusun önemli bir kısmı silah altına, hem de 4 yıllığına, alınıyor, ama bir yandan da ekonomik çarkın dönmesi gerekiyordu.
27.02.2013
Geçen haftanın üzerinde en çok durulan konularından biri de “uzay”savaşlarıydı. Bu savaşlar, gezegenler arasında, “warp” motorlu uzay gemileriyle değil, internetin “sanal uzayında”, ülkeler arasında bilgisayarlarla yapılıyor. Tartışma o kadar yoğun ki, Financial Times başyazılarından birinde ele alıyor; Brzezinski bir yorumunda, bu savaşların kurallarını saptayacak uluslararası anlaşmaların gerektiğini savunuyor. The New York Times’ın aktardığına göre “Washington’da konuya ilişkin konferanslar birbirini izliyor”.
27.02.2013
Tiyatro Kumpanya’nın ikinci oyunu “Hasretinden Prangalar Eskittim” sizi Ahmed Arif’inhayatında bir yolculuğa çıkarıyor, mücadelesinde, şiirlerinde, aşklarında... Derin bir araştırmanınsonucu hazırlanmış oyun, bir belgesel tadında. Bırakalım, gerisini oyunun yönetmeni ve oyuncusu Kemal Kocatürk anlatsın...
17.02.2013
nsan hakları ve özgürlükleri izleme kuruluşu Freedom House'un yıllık raporunda, ülkeler en özgür olandan en az özgür olana, 1'den 7'ye doğru rakamlarla notlandırıldı. Buna göre, Türkiye'nin notu hem siyasi haklar, hem sivil özgürlükler alanında, geçen yıllardaki gibi 3 oldu. Raporda Türkiye'ye, ''kısmen özgür'' ülkeler kategorisinde yer verildi. Raporda Türkiye hakkındaki değerlendirmede, ''Türkiye'nin bu yılki notunda değişiklik olmamasına rağmen, siyasi tutuklamalar ve basın özgürlüğüne yönelik baskılardan dolayı özellikle kaygı duyulan bir ülke olarak tanımlandığı'' belirtildi. Raporda Türkiye'den, ''otoriter eğilimlerim yüzeye çıktığı bir ülke'' olarak bahsedildi.
17.01.2013
Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı : " Tarım beslenmemizden sağlığımıza ,ekonomiden dış güvenliğe değin her konu ile bağlantılı. Bu açıdan en az çiftçiler kadar kentlileri de ilgilendiriyor.Birbirini izleyen iki yazımda,bu bağlamda üretim ve ekonomi- politik açılardan Tarım’ın 2012 Bilançosu’nu irdeliyorum"
10.01.2013
10 Ocak Gazeteciler Günü için bir önerim var: O gün gazeteciliği Silivri’de yapın! Yıllardır değişmeyen başlıca gündem maddelerinden biri olan Silivri yargılamalarının nasıl seyrettiğini yerinde görün. Bu çağrım tüm Türkiye’deki gazetecileredir. Bir kez olsun Silivri Cezaevi sınırları içindeki duruşma salonuna gelin. Bir kez olsun tutuklu yargılananları 8-10 metre uzaktan da olsa dinleyin. Gazeteci yaşadığı çağın tanığıdır. Türkiye’nin kaderiyle doğrudan ilgili Silivri yargılamalarına bir kez olsun tanıklık edin.
08.01.2013
Önceki gün haber, iletişim ağlarına düştüğünde önce inanamadık. 21. yüzyılda, “ileri demokrasi” diye tanımlanan ülkemizde İzmir İl Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı beş kişilik bir komisyon toplanıyor, Steinbeck’in“Fareler ve İnsanlar” kitabını (Sel Yayıncılık) inceliyor ve “eğitime uygun olmadığı” raporunu veriyor. İşin en acısı komisyonda iki de edebiyat öğretmeni var. Dünkü kültür sayfamızda ayrıntıları, tepkileri okudunuz, tekrarlamayacağım. Hangi rezillikten başlasam ki! Bu nasıl bir kafa yapısıdır, nasıl hastalıklı bir görüştür ki, bir eserin tümünden iki sayfayı ayırabilip, eserin tümünü yok sayıp, o iki sayfa üzerine hüküm bildirilir... Yunus Emre’den “Cennet cennet dedikleri / Birkaç köşkle birkaç huri / İsteyene ver sen onları / Bana seni gerek seni” dizesini yasaklayan zihniyet, Steinbeck’ten haydi haydi 2 sayfayı atmayı düşünebilir!
04.01.2013
 2 

   MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün GÜNLÜĞÜNDEN

Tarihte bugün Atamızın faaliyetleri için ve merak ettiğiniz her gün için lütfen tıklayınız.

Atatürk takvimi, portre ve slaytları için lütfen tıklayınız.

  

             


FİNANS GÜNDEM
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam17
Toplam Ziyaret1162337
Takvim
Hava Durumu
Anlık
Yarın
24° 27° 20°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.26276.2878
Euro7.37427.4038
Üyelik Girişi